fbpx

FAQ​

Vanliga frågor & Svar

I dagsläget har vi uppdrag för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer. Branschpraxis är att all vårdpersonal ska ha två års erfarenhet inom sitt yrke innan ett konsultuppdrag är aktuellt. Erfarenheten räknas från erhållen legitimation i de fall du arbetar inom ett yrke där legitimation utfärdas, annars räknas erfarenheten från genomförd och godkänd utbildning. Ibland förekommer uppdrag för vårdpersonal med under två års erfarenhet, detta grundar sig i verksamhetens behov och regleras i avtal med privata vårdgivare/kommuner/regioner. 

Oavsett erfarenhetsnivå är du välkommen att kontakta oss på Viva Bemanning så ser vi över möjligheterna för dig utifrån din utbildning och erfarenhet!

Om du har lämnat en intresseanmälan eller kontaktat oss på vår infomail kommer någon av våra medarbetare att återkomma till dig inom 24 timmar. Har du kontaktat en av våra konsultchefer direkt är målsättningen även där att återkomma inom 24 timmar. Vid sjukdom eller semesterledighet får du ett automatiskt svarsmail från berörd konsultchef som hänvisar dig till en tillfällig kontaktperson eller till vår växel. 

Du är alltid välkommen att ringa till vår växel i de fall återkoppling har dröjt, vid brådskande ärenden utanför kontorstider är du välkommen att kontakta oss på vårt journummer!

Genom våra avtal med kommuner, regioner och privata vårdgivare har vi både korta och längre uppdrag i hela Sverige och delar av Norge. Tillsammans hittar vi ett bemanningsuppdrag som passar dig, din livsstil och dina önskemål.

När du arbetar på annan ort kan vi bekosta både boende- och resekostnader eller komma med förslag på boende- och resealternativ.

Som konsult hos oss i Sverige är du försäkrad via AFA. Försäkringen gäller inte bara under arbetstid, du är även försäkrad på din resa till och från arbetet. Arbetar du i Norge är du försäkrad via KLP som är en yrkesskadeförsäkring som gäller till och från arbete samt på arbetet.

Du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta! Vi utgår alltid från verksamhetens behov och konsultens önskemål när vi bemannar.En del verksamheter behöver konsulter som arbetar i längre perioder, men vi har även kunder som är i behov av konsulter som kan ta enstaka ströpass. Detta betyder att du har möjligheten att välja om du vill arbeta heltid under en viss tid eller endast enstaka ströpass.  Kontakta oss så lyssnar vi på dina önskemål och hur just du vill arbeta. 

Arbetsbelastningen varierar från uppdrag till uppdrag. Inom primärvården är det ofta något fler patientbesök än vid en vanlig anställning, inom slutenvård och psykiatri kan det variera mellan samma till något fler patientbesök än vid en vanlig anställning. Exakt upplägg förmedlas till oss i samband med avrop/förfrågan från verksamheten, kontakta oss så berättar vi mer!

Vi erbjuder marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner/ersättningar som anpassas utifrån din utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens inom ramen för varje uppdrag. Några andra aspekter som påverkar din lön-/ersättningsnivå är: uppdragets natur, svårighetsgrad, arbetsbelastning och uppdragets längd. Det kan även förekomma variation i lön-/ersättningsnivå baserat på uppdragets geografiska tillhörighet då våra avtal med privata vårdgivare, kommuner och regioner ser olika ut.

Semesterersättningen är 12 % och ingår i den lön som du och din konsultchef har fastställt. Semesterersättning ingår inte i de fall du får din ersättning på faktura.

Att kunna journalsystemet är meriterande men inte ett måste. Verksamheterna gör sin bedömning på flera grunder, t.ex. erfarenhet, kontinuitet, kunskap i verksamhetens system m.m. I de fall du inte kan journalsystemet ordnar vi en introduktion på arbetsplatsen. I vissa fall förekommer krav på erfarenhet av verksamhetens olika system, detta är ovanligt men kan förekomma under t.ex. vissa semesterveckor där ordinarie personal inte har möjlighet att lära upp i olika system.

Så länge ditt anställningsavtal inte skriftligen förbjuder en bisyssla kan du arbeta som konsult. Det kan dock finnas karensregler som reglerar vart du kan arbeta.

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg där tjänstepension kan ingå om du önskar det. Tjänstepensionen är på 4,5 % från första kronan, men om du hellre vill ha en högre lön istället för tjänstepension förmedlar du detta till din konsultchef.

Vi är medvetna om att våra konsulters önskemål och behov varierar och har valt att ha ett flexibelt upplägg med kollektivavtalsliknande lösningar. Detta innebär bland annat att du är försäkrad under din arbetstid samt till och från arbetet och att du erbjuds tjänstepension. Att vi inte har anslutit oss till ett kollektivavtal är inte för att erbjuda dig sämre villkor, utan för att erbjuda liknande villkor på ett flexibelt sätt som kan individanpassas utefter vad just du vill ha för upplägg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Det förekommer att kommuner, regioner eller specifika vårdgivare talar om ett bemanningsstopp. Detta grundar sig i att de önskar öka antalet anställda och minska med bemanningspersonal. Huruvida ett bemanningsstopp verkligen är genomförbart baseras helt och hållet på om vårdpersonal är villiga att ta en anställning med de villkor som erbjuds. Vår erfarenhet är att det är mycket svårt att lyckas få igenom ett långsiktigt bemanningsstopp. Känner du dig orolig kring ett bemanningsstopp eller vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!

Ja du kan fakturera oss genom ditt företag om du inte vill vara anställd och erhålla lön för ditt För att fakturera genom ditt företag behöver du ha ansvarsförsäkring och inkomma med F-skattesedel. Kontakta din konsultchef för mer information om du vill veta mer om skillnaden mellan lön och ersättning genom fakturering.

Uppdrag tillsätts oftast mycket snabbt. Ibland presenteras även flera duktiga kandidater till verksamheten som söker förstärkning som då gör en bedömning utifrån bl.a. erfarenhet, kontinuitet, kunskap i system m.m. Din konsultchef kommer att kontakta dig så snart det dyker upp ett uppdrag som matchar dina önskemål!

Informera alltid din konsultchef om du saknar ett SITHS-kort eller har funderingar kring om ditt befintliga SITHS-kort kan användas på våra uppdrag. Då SITHS-kort fungerar som en elektronisk identitetshandling för säker identifiering inom regioner, kommuner och privata vårdgivare för att komma åt olika tjänster, elektronisk signering och säker kommunikation mellan system är det viktigt att du har ett fungerande SITHS-kort inför ditt uppdrag. Saknar du ett SITHS-kort behöver vi veta detta i god tid för att kunna beställa ett åt dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

För att arbeta i Norge behöver du ha en giltig norsk legitimation (norsk autorisasjon) inom det yrke du vill praktisera samt inneha ett norskt personnummer och norskt skattekort. Om du inte redan har allt detta hjälper vi dig genom hela processen!

Som konsult i Norge är det inte ett krav att kunna flytande norska. Man ska däremot kunna bli förstådd av kunder och patienter. Skandinaviska språk accepteras ofta hos de flesta av våra kunder i Norge. 

För att kunna betala ut din lön/ersättning behöver du tidrapportera arbetad tid snarast efter varje avslutad arbetsvecka. Du skickar in en ifylld och attesterad tidrapport till ekonomi@vivabemanning.se . I de flesta fall använder ni er av Viva Bemannings egna tidrapport, men vissa vårdgivare har egna tidrapportsmallar eller system som ska användas. Exakt vad som gäller för dig förmedlas av din konsultchef inför varje uppdrag.

Denna fråga regleras i varje enskilt avtal men branschpraxis är att du har 6 månader karenstid räknat från din sista anställningsdag. I vissa fall är karensen längre, upp till 12 månader. I de fall du omfattas av karensreglerna kan du inte arbeta på samma ort där du har eller nyligen innehaft en anställning. Karensen omfattar inte uppdrag för annan arbetsgivare på samma ort, d.v.s. om du har arbetat för regionen har du fortfarande möjlighet att arbeta för kommunen eller tvärtom. Om du däremot innehar en anställning på en privat verksamhet omfattas du inte av karensreglerna.