fbpx

.

Våra medicinuppdrag kan se olika ut beroende på vilken specialitet och erfarenhet som efterfrågas. Då vi är upphandlade i flera regioner har vi uppdrag inom: allergologi, anestesi, barnmedicin, dermatologi, endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, gynekologi/obstetrik, hematologi, infektion, internmedicin, kardiologi, lungmedicin, medicinsk rehab, neurologi, onkologi, ortopedi, patologi och reumatologi. Detta ger oss möjlighet att skräddarsy ett uppdrag utefter när, var och hur du vill arbeta, givetvis alltid med en grund i verksamheternas behov. Som konsult inom medicin ska du stötta och avlasta verksamheter med tillfälliga eller mer långvariga behov av personal med både planerade och akuta ärenden. Arbetstiderna varierar och kan vara kl. 08:00-17:00, men ibland efterfrågas även helgarbete och jour.

Har du frågor om våra medicinuppdrag? Hör av dig till oss och prata med en av våra konsultchefer som är specialiserade inom området.

.